Privacyverklaring

AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Uw privacy is belangrijk voor BRISQ en daarom willen we u graag informeren over onze herziene privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

(Aangepast op 24 mei 2018) De website van BRISQ verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, bij het invullen van een online formulier (o.a. contactformulier/website vragenlijst/prijsindicatie/en meer.)

De volgende persoonsgegevens kunnen bij het gebruik van formulieren worden verwerkt:

  • Uw voor- en achternaam;
  • Uw e-mailadres;
  • Zelf ingebrachte gegevens zoals een telefoonnummer, postadres en/of uw bericht;
  • Wensen m.b.t. website- en/of ontwerptrajecten.

FAQ

Veelgestelde vragen
1Waarom heeft BRISQ deze gegevens nodig?
BRISQ verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
2Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?
BRISQ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard, indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.
3Worden mijn gegevens gedeeld?
BRISQ verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden, indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
4Hoe kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar BRISQ. Wij zullen dan zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
5Hoe zit het met de beveiliging?
BRISQ neemt de bescherming van uw gegevens heel serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van het BRISQ maakt o.a. gebruik van kwalitatief hoogwaardige en veilige hosting, dubbel beveiligde login en een betrouwbaar SSL Certificaat, om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op.